Program Edukacji Antytytoniowej - Podsumowanie
08.07.2021.

Nie pal przy mnie, proszę

 Nasza Szkoła w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 realizowała program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do klas I-III SP oraz ich rodziców.

Celem głównym programu było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu oraz bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli świetlicy szkolnej. W realizowanym programie profilaktycznym uczestniczyli uczniowie klas I-III korzystający z opieki świetlicowej. Dzieci brały udział w tematycznych zajęciach, rozmowach, warsztatach oraz spotkaniu z pielęgniarką szkolną. Uczestników zachęcano do działalności plastycznej. W celu realizacji zajęć i przybliżeniu tematu wykorzystywano środki multimedialne: prezentowano bajki, ilustracje, filmy edukacyjne, prezentacje. Realizacja programu prowadzona była na podstawie  proponowanych scenariuszy, które rozszerzano o wybrane treści.

Realizując program podejmowano działania zgodnie z wytycznymi oraz zapewniając bezpieczeństwo i reżim sanitarny w czasie pandemii.

Agnieszka Turek

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »