PROGRAMY


PROGRAMY
25.09.2019.

 

Przedsięwzięcia i projekty w naszej szkole

w roku szkolnym 2019/2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

1. Projekt unijny ARR „ Owoce w szkole” dla uczniów klas I-V.

2. Projekt unijny ARR „ Mleko w szkole” dla uczniów klas I-V.

3.Projekty prozdrowotne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

- Trzymaj Formę

- Nie pal przy mnie proszę

- Znajdź właściwe rozwiązanie

4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

5. Akcje i przedsięwzięcia ekologiczne i charytatywne.

6. Projekt „IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”.

7.Projekty i przedsięwzięcia klasowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

8.Zbiórka nakrętek- akcja charytatywna dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.

9.  Zbiórka makulatury

10. Zbiórka zużytych baterii

11.  Lekkoatletyka dla każdego.

12. Ogólnopolski program Śniadanie daje moc

13. Akademia Bezpiecznego Puchatka

14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku – gra terenowa.

15. Nauka pływania dla uczniów klas III na basenie w Brzeszczach- finansowana przez Gminę Osiek

16. Nauka jazdy na łyżwach – lodowisko „ Molo” - finansowana przez Gminę Osiek.

17. Szkolny Klub Sportowy.

18. Ogólnopolski program” Zachowaj Trzeźwy umysł”.

19. Dzień Bezpiecznego Internetu.

20. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

21. Szkolny wolontariat „ Caritas”.