ŚWIETLICA


ŚWIETLICA OGÓLNA
17.10.2019.

Grupa I- Ranne ptaszki

Grupa II- Super świetliki

Grupa III- Ciekawi świata

Grupa IV- Odkrywcy

 

 

Godziny pracy świetlicy

 

 

Codziennie w godzinach  6.30 -16.00

 

 

Podsumowanie pracy świetlicy – rok szkolny 2018/2019

Minął kolejny rok szkolny.W czasie pobytu w świetlicy szkolnej nasi  uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, talenty a także uczyli się odpowiedzialności oraz kształtowali swoje charaktery. Uczestniczyli w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, sprawnościowych i konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące  rozwijali  u  uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Ponadto  nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa, eliminowali wszelkie objawy agresji, współpracowali z  Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Wszystkim dzieciom,  rodzicom dziękujemy za wspólny rok pracy, nauki i zabawy.

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

  

 

Witam wszystkie miłe dzieci

Nowy Rok rozpocząć czas

bo nie tylko nauczanie

ale wiele przygód

czeka Was


 
 

 

Jeż to sprytny  zwierz

o zapasy zawsze dba,

a jesienią wyjątkowo

zbiera plony na 102!

Więc go dzieci pomnożyły
i do pracy zaprosiły.

----------------------------------------------

Dzieci salę wystroiły,

jesień cudną zaprosiły,

dynie, kwiaty, liści moc,

mógłbym spędzić tutaj noc.

------------------------------------------------------------

Jesień – daje wielkie możliwości,

wiele plonów, moc radości,

Świetliki to wykorzystują,

swoje prace prezentują.

 

 

  
 

 

 

 

Czytaj całość…