ADMINISTRACJA
Administracja i obsługa
03.11.2019.

Pracownicy administracji i obsługi – Szkoła Podstawowa Nr 1

1.Zdzisława Krupnik                 główna księgowa
2.Teresa Wandor                       inspektor
3.Lucyna Drabczyk                     specjalista
4.Agnieszka Klęczar- Głąb       specjalista ds. kadr
5.Aleksander Piasecki              kierownik gospodarczy
6.Krystyna Niesyczyńska          starszy woźny
7.Małgorzata Zielińska              sprzątaczka
8.Anna Bożeno                           sprzątaczka
9.Małgorzata Wanat                   sprzątaczka  
10.Alicja Gabryś                         sprzątaczka
11.Janina Wojnar                       sprzątaczka               
12.Iwona Jasińska                    sprzątaczka
13.Teresa Wacięga                   sprzątaczka
14.Janusz Dusik                        robotnik gospodarczy

Pracownicy administracji i obsługi – Przedszkole Publiczne

1. Renata Płonka           intendent    
2.Adamus Aneta            pomoc nauczyciela
3.Kramarczyk Anna        pomoc nauczyciela
4.Płonka Danuta            pomoc nauczyciela
5.Żak Marzena                pomoc nauczyciela
6.Barbara Lewczak        pomoc nauczyciela
7.Nowak Jolanta            szef kuchni
8.Ewa Kolasa                 kucharz
9.Grażyna Jekiełek        pomoc kuchenna
10.Ktarzyna Jurecka      pomoc kuchenna  
11.Ewa Płonka               pomoc kuchenna
12.Małgorzata Hutny     pomoc kuchenna