DYREKCJA ZESPOŁU
Dyrektor
01.03.2009.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnegonr 1 w Osieku

mgr Monika Rycerz

 

wicedyrektor  ds. Szkoły

mgr Ewa Mrozik

wicedyrektor ds. Przedszkola Publicznego

mgr Wiktoria Pawlica