KALENDARZ SZKOLNY
kalendarz 2020/2021
18.09.2019.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

I PÓŁROCZE (01.09.2020 r. – 12.02.2021 r.)

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zebranie z rodzicami

9 września 2020 r. godz. 1700

3.

Święto Komisji Edukacji Narodowej -dzień wolny od zajęć dydaktycznych /na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela

14 października 2020 r.

4.

Konsultacje

21 października 2020 r.

godz. 1600

 

5..

Zebranie z rodzicami

18 listopada 2020 r. godz. 1700

 

6.

Konsultacje

16 grudnia 2020 r.

godz. 1600

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

8.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

8 stycznia 2021 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

8 lutego  2021 r.

 

10.

Zebranie z rodzicami

10 lutego  2021 r. godz. 1700

 

11.

Ferie zimowe

15 lutego  –28 lutego 2021 r.

 

II PÓŁROCZE (01.03.2021 r. – 25.06.2021 r.)

 

12.

Zebranie z rodzicami

7 kwietnia 2021 r. godz. 1700

 

13.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia –6 kwietnia 2021 r.

 

14,

Konsultacje

 

 19 maja  2021 r.

 

15.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznym

 

21 maja 2021 r.

 

16.

Egzamin ósmoklasisty

 

25.05.2021r.,26.05.2021r, 27.05.2021r.- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7

 

17.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4czerwca 2021 r.

18.

Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

11czerwca 2021 r.

19.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

21 czerwca 2021 r.

 

20.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

21.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.