SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020/2021
16.03.2021.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca - Lena Sawicka

Zastępca przewodniczącego – Natalia Płonka

Skarbnik – Kamil Luranc

 

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Andrzej Razowski

Edmund Mieszczak