RADA RODZICÓW
Rada Rodziców Przedszkola
30.09.2020.

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Osieku

rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca

Elżbieta Foltyn

Z-ca Przewodniczącej

Aleksandra Szczepaniak

Sekretarz

Sylwia Bąbacz

Skarbnik

Sylwia Sala

Pozostali członkowie

Justyna Sobecka

Agnieszka Warzecha

Katarzyna Borgosz

Beata Żmudka

Małgorzata Targowska