RADA RODZICÓW
skład rady rodziców
18.09.2019.

Rada Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku

 

Daniel Witkowski  -  przewodniczący

Sławomir Momot   -     zastępca przewodniczącego

Ewa Płonka   -     sekretarz

Ramona Noworyta   -     skarbnik