AKTUALNOŚCI
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 2021
28.02.2021.

 

 
 
Co za siła jest w Tobie, Polsko, Ojczyzno moja,

 że wciąż uparcie i dumnie powstajesz z swych kolan

Niejedną bolesną i krwawą naznaczona blizną,

Gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, Ojczyzno

 Tylu mocarzy zdradziecko pognębić Cię chciało

Naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało.

     Rozrywali Cię w strzępy, bili, strzelali w tył głowy…

 „W dniu zwycięstwa, Polska, jako pierwszy kraj, który przeciwstawił się III Rzeszy, będzie kroczyć na czele parady zwycięstwa” – mówił do polskich żołnierzy w 1940 roku Hugh Dalton, brytyjski minister wojny w rządzie Winstona Churchilla.

Czytaj całość…
 
ogłoszenie - przedszkole
23.02.2021.

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola!

W terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają  do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022  w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

Jeśli rodzic nie złoży takiej deklaracji w terminie do 3 marca 2021 r. oznacza to rezygnację z miejsca w przedszkolu do którego dziecko obecnie uczęszcza.

 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.doc

 

 
ogłoszenie
23.02.2021.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.  Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.      Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 3  MARCA 2021 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie Iw szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się od 4 marca 2021. r.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE
22.02.2021.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIEK

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie; podane poniżej:

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Linki do uchwał:

Przejdź do: Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Przejdź do: Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 
Konkurs karnawałowy "Maska"
21.02.2021.

 Z okazji karnawału w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs plastyczny „Maska”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie, dowolną techniką, maski karnawałowej.

Konkursy plastyczne cieszą się wśród dzieci ogromną popularnością, więc również i tym razem, mogliśmy obejrzeć wspaniałe prace. Nie zabrakło klasycznych masek karnawałowych, bajkowych, filmowych czy zwierząt.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 1228