Podsumowanie roku szkolnego 2014 - 2015
29.06.2015.

 25 czerwca odbyło się podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor, Wanda Nikliborc, zapoznała uczniów i nauczycieli z wynikami w nauce, osiągnięciami gimnazjalistów.
W roku szkolnym 2014/2015  w 11 oddziałach rozpoczęło naukę 216 uczniów.  Zakończyło naukę 214. Dwie uczennice realizowały nauczanie indywidualne. Wszyscy gimnazjaliści zostali skalsyfikowani, wszyscy uzyskali promocje. Żaden uczeń nie otrzymał oceny niedostatecznej. Średnia frekwencja szkoły wynosi 88,33%,  średnia ocen – 3,73.

 

Klasy pierwsze – cztery oddziały,  77 uczniów
średnia frekwencja – 92,78%
średnia ocen – 3,77.
Najwyższa średnia – 3,83 – klasa 1d
We wszystkich klasach frekwencja wyniosła powyżej 90%, z zachowania przewagę stanowią oceny wzorowe i bardzo dobre.
Klasy drugie -  trzy oddziały, 60 uczniów
średnia frekwencja – 87,99%
średnia ocen - 3,47
najwyższa średnia – 3,70 – klasa 2 c
z zachowania przeważają oceny bardzo dobre i dobre, brak ocen nieodpowiednich i nagannych .
Klasy trzecie – cztery oddziały, 78 uczniów
średnia frekwencja – 84,12%
średnia ocen – 3,88
najwyższa średnia – 4,13, klasa 3 a
z zachowania przeważają oceny wzorowe i bardzo dobre.
Wszyscy trzecioklasiści ukończyli gimnazjum, uzyskali pozytywne wyniki klasyfikacji końcowej, wszyscy też przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

W tym roku szkolnym uczniowie uzyskali 7 stanin (wysoki) z części humanistycznej z zakresu historii i wos, 6 stanin (wyżej średni) z części humanistycznej z zakresu języka polskiego, z części matematyczno – przyrodniczej z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, geografia. 5 stanin (wynik średni) z języka angielskiego z poziomu podstawowego.

Gimnazjaliści odnosili liczne sukcesy:
Mateusz Wilk , 3c – Finalista Małopolskiego Konkursu z Historii
Julia Konarczak, 2 c – laureatka XVIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”   
Klaudia Noszka, 2 a, Aleksandra Szałajko, 3 a – finalistki  XVIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”
Angelika Klęczar, Klaudia Klęczar, Zuzanna Lenart, 3 a – 1 miejsce w kategorii prezentacji multimedialnej  w tematycznym konkursie historycznym „Opowieść o końcu świata…reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu”
Martyna Kwas, 2 b, Julia Konarczak, 20c – wyróżnienia w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Plastycznej „Triada”
Aleksandra Szałajko, 3 a, Łukasz Gara, 1 d – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”   
Klaudia Noszka, 2 a - finalistka w Konkursie Angielsko – Niemieckim „Poliglota”
Julia Bień, 3 a – wyróżnienie w Konkursie Angielsko – Niemieckim „Poliglota”.
Agnieszka Jekiełek, Izabela Płonka, 1b – tytuł Mistrza Ortografii klas pierwszych
Julia Konarczak, 2 c – tytuł Mistrza Ortografii klas drugich
Krzysztof Huczek, 3 a – tytuł Mistrza Ortografii klas trzecich

Najbardziej wyróżniający uczniowie – „czytacze”  działający na rzecz promocji książki i czytelnictwa w szkole – Mateusz Wilk, 3c, Aleksandra Jarosz, 3 c, Izabela Rusin, 3 c

Podziękowano również pocztowi sztandarowemu: Bartłomiejowi Lurancowi - 3 d, Annie Mrozik -
3 b, Joannie Kasperek -  3 b

Wszystkim wręczono nagrody. Nie zapomniano również o sportowcach, którzy zdobywali liczne i prestiżowe nagrody.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »