Dzień Patrona Gimnazjum
05.06.2014.

Wybrany obrazTegoroczne obchody Dnia Patrona odbywały się w 5. rocznicę nadania Gimnazjum  imienia Kazimierza Jędrzejowskiego. Towarzyszyła im myśl Marka Twaina „Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.”

W przeddzień, 26 maja, przedstawiciele uczniów i nauczycieli wraz z dyrekcją złożyli kwiaty pod pomnikiem bohatera w Malcu.

Główne uroczystości miały miejsce 27 maja. Rozpoczęły się przemarszem wszystkich gimnazjalistów w strojach galowych i złożeniem kwiatów przez delegacje klas pod tablicą pamiątkową przed Urzędem Gminy. W sali WDK, w obecności pocztu sztandarowego, odśpiewano hymn państwowy. 

Pani dyrektor Krystyna Czerny powitała gości, m.in. przedstawicieli Urzędu Gminy na czele z wójtem p. Jerzym Mieszczakiem, przedstawicieli Rady Gminy z przew. p. Jerzym Czernym, zastępcę dyrektora Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu p. Andrzeja Kacorzyka i starszego kustosza Centrum Badań Państwowego Muzeum KL Auschwitz- Birkenau p. dr. Adama Cyrę.

Krótka prezentacja multimedialna przypomniała zdarzenia towarzyszące ustanowieniu Dnia Patrona Szkoły: poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na holu głównym. Zgromadzeni obejrzeli również fotografie z poprzednich obchodów, które nie tylko przybliżyły uczniom relacje Kazika z matką, ojcem i rodzeństwem, ale stały się okazją do przyjrzenia się relacjom rodzinnym poprzez przeprowadzane co roku konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne i multimedialne. Przypomniano wpis do księgi pamiątkowej byłej więźniarki obozu w Auschwitz p. Wandy Noworyty- Sawkiewicz, która wyraziła radość, że został doceniony człowiek szlachetny, zawsze służący pomocą innym, i życzyła, aby uczniowie Gimnazjum nigdy nie zawiedli ideałów, dla których On poświęcił życie.

Pan dr Adam Cyra wygłosił wykład o Ludziach Dobrej Woli, którzy wykazali się nadzwyczajną odwagą, niosąc zakazaną pomoc. To dzięki bohaterskiej postawie mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej udały się 144 ucieczki więźniów oświęcimskiego obozu sponad 800, które udokumentowano. Prelegent w sposób niezwykle interesujący i poruszający słuchaczy opowiedział tragiczną historię Franciszki i Wawrzyńca Kuligów z Poręby Wielkiej oraz rotmistrza Witolda Pileckiego, który dobrowolnie trafił do obozu, by zdobyć wiarygodne informacje o zbrodniach popełnianych przez Niemców oraz organizować konspirację.

Uczniowie klas pierwszych i drugich, przygotowani przez p. Bogusławę Twaróg, przedstawili inscenizację „Obrazy z życia Kazimierza Jędrzejowskiego” ukazującą jego niezwykłą odwagę. Scenariusz został opracowany na podstawie książki Jana Jaźwca „Pomnik dowódcy.” 

Pani wicedyrektor Wanda Nikliborc wraz z przew. Rady Rodziców p. Martą Bies poinformowały o rozstrzygnięciu okolicznościowego konkursu literackiego i wręczyły zwycięzcom nagrody. Otrzymały je: Olga Jurecka z kl. III c (I miejsce), Aleksandra Adamczyk z kl. III b (II miejsce), Karolina Drabczyk z kl. III c (III miejsce), Agnieszka Kawczak z kl. III c i Angelika Klęczar z kl. II a (wyróżnienia). Laureatki odczytały fragmenty swoich prac.

Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie klas trzecich, którzy w ramach zajęć artystycznych, pod opieką p. Małgorzaty Gwóźdź, przygotowali własne interpretacje haseł towarzyszących obchodom. Poszukiwali inspiracji zarówno w historii, jak i w życiu współczesnym. Uczniowie klasy III b wystąpili w scence „Wygrany bieg”, pokazując umiejętność odważnego przyznania się do błędu, choćby za cenę przykrych konsekwencji. Klasa III d zaprezentowała teatr cieni, dowodząc, że można podejmować dojrzałe życiowe decyzje nawet w młodym wieku. Gimnazjaliści z kl. III c wykorzystali „Redutę Ordona”, by zestawić wydarzenia historyczne ze współczesnymi i ukazać odwagę stawienia czoła mocarstwu w obronie wolności.

Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła wystawa „Ludzie Dobrej Woli” przygotowana przez Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu. Można ją było obejrzeć w dniach 22 – 30 maja przed wejściem do ZSP nr 1.

 

 Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz
 
Wybrany obraz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »