ogłoszenie - przedszkole
26.03.2021.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty - przedszkole
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Minister Zdrowia na konferencji prasowej w dniu 25 marca 2021 r. w związku
z narastającą falą zachorowań na COVID-19 ogłosił czasowe przejście do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
w przedszkolach.

Tym samym od dnia 29 marca  do dnia 11 kwietnia 2021 r. dzieci uczęszczające do przedszkola będą pracować zdalnie. W w/w okresie będą Państwo otrzymywać od wychowawcy materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu.

Jednocześnie informujemy, że przedszkole nadal jest dostępne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku do sekretariatu przedszkola  (odpowiednie wnioski  znajdują  się w sekretariacie lub na stronie internetowej).

 Załącznik nr 1.doc

 Załącznik nr 2.doc

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »