ogłoszenie
07.11.2020.

Nauka zdalna dla uczniów klas I – VIII – komunikat

Szanowni Państwo zgodnie z decyzją Rządu RP Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Osieku z dniem 9 listopada 2020 r. przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej (kl. I – VIII) będą uczyć się w trybie zdalnym.

Nasza szkoła będzie w tym czasie pracować wg następujących zasad:

- wszystkie lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams  według podanego planu lekcji

- uczniowie z niepełnosprawnościami zgodnie z wolą rodziców przychodzą na zajęcia lekcyjne i specjalistyczne do szkoły

- dla chętnych  uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) będą prowadzone konsultacje w szkole (dla gr. 5-osobowej); godziny konsultacji zostaną uzgodnione z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia

- od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

- przedszkole funkcjonuje bez zmian

Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej dla uczniów będą przekazywać  Państwu  za pośrednictwem systemu wiadomości dziennika Librus nauczyciele wychowawcy.

Życzę wszystkim Uczniom i Rodzicom dużo zdrowia i sił w zmaganiach z tą trudną sytuacją. Wyrażam nadzieję, że wykorzystanie narzędzia - Microsoft Teams zwiększy efektywność zdalnego nauczania, ułatwi realizację treści programowych, a przerwa
w nauczaniu stacjonarnym nie wydłuży się.

Z poważaniem

Monika Rycerz

Dyrektor ZSP w Osieku

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »