Ogłoszenie
27.05.2020.

ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacja dla uczniów i rodziców

Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala nowe terminy dodatkowych dni wolnych  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadające na czas egzaminów klas ósmych, tj.:

16, 17, 18  czerwca 2020 r.

Terminy dni wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 roku obejmujące: 21.04-23.04.2020  r. trącą ważność. Jednocześnie przypominam, że dzień
12 czerwca jest nadal dniem wolnym od zajęć  dydaktyczno- wychowawczych
wg. ustalonego wcześniej kalendarza roku szkolnego.

Poniżej zamieszczam zarządzenie.

Z poważaniem Monika Rycerz

    ZARZĄDZENIE

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »