Zachowaj trzeźwy umysł
13.05.2020.

 

Nasza szkoła, jak co roku, bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” W 2020 roku będzie nam towarzyszyć hasło "Dorastamy Asertywnie".

Główne cele wychowawcze i edukacyjne to:

1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet,
mocnych stron i ograniczeń.

2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania
i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.

3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych
m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.

4. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.


Zachęcamy uczniów i nauczycieli do skorzystania z materiałów, ulotek
i konkursów on-line, które dostępne są na stronie

https://www.trzezwyumysl.pl/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »