BUDŻET OBYWATELSKI - MZA3 - KODUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
12.09.2019.

Rodzice uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku  złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o sfinansowanie pracowni robotyki. Projekt zakłada  wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę edukacyjną placówki. Zajęcia te będą zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz treningu intelektualnego. Uczestnicy rozwiną swą kreatywność i konstruktorskie myślenie. Wzbogacą się o konkretne umiejętności, które zapewnią im lepszy start w życiu – stąd "Koduję swoją przyszłość". Poza walorami edukacyjnymi, zajęcia będą świetną zabawą i okazją do integracji rówieśniczej.


Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 88 451 złotych na zakup m.in. robotów edukacyjnych np. ozobotów, lego WeDo,Lego Mindstorms,  laptopów, drukarkę 3 d. itp.

Głosowanie trwa od dnia 9 do 30 września 2019 r.


Informacja o zasadach głosowania:


1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.

2. Głosować można:

•  elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,

•  za pomocą kart do głosowania (do pobrania), które w wersji papierowej dostępne będą w budynkach:Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku,  Urzędu GminyOsiek,korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub Agendy Zamiejscowej w: Oświęcimiu (ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim)


W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


•  W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

•  Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.

•  Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.


Aby głos był ważny należy:

1. Zagłosować w dniach od 9 do 30 września 2019 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.

2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.

3. Wypełnić starannie wszystkie wymagane pola karty do głosowania.

4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.

5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Osiek należy do subregionu małopolski zachodniej, na który składają się powiaty: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki i olkuski.

6. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania.

7. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.

8. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.

Bardzo prosimy o oddanie głosu na nasz projekt – pamiętaj nr MZA3


Projekt będzie służył młodym mieszkańcom Osieka – uczniom w przedziale wiekowym od 7- 15 lat. Zdobywając opisane umiejętności informacyjno- komunikacyjne które są niezbędnym wymogiem współczesnego świata, ułatwimy im  odnalezienie się na rynku pracy – zakodujemy przyszłość. Jest to inwestycja w przyszłość młodych mieszkańców.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »