ROZKŁAD DNIA


RAMOWY ROZKŁAD DNIA
25.09.2017.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI TRZYLETNICH
ROK SZKOLNY 2019/2020
6.00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Czynności opiekuńcze.
7.30 – 8.10 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe.
8.10 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania- czynności samoobsługowe. Śniadanie.
9.00 – 9.40 – Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Religia organizowana dla dzieci na życzenie rodziców.
9.40 – 10.20 – Samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.20 – 11.20 – Spacery, zajęcia sportowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.
11.20 – 12.20 – Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe. Obiad.
12.20 – 13.50 – Leżakowanie – słuchanie bajek, piosenek, muzyki relaksacyjnej.
13.50 – 14.30 – Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Podwieczorek.
14.30 – 15.00 – Zabawa ruchowa. Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie wierszy i piosenek.
15.00 – 16.30 – Zajęcia i ćwiczenia z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH DZIECI 4 I 5 LETNICH
ROK SZKOLNY 2019 / 2020
7.00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30 – 8.00 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.15 – Ćwiczenia poranne.
8.15 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania- czynności samoobsługowe. Śniadanie.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Religia organizowana dla dzieci na życzenie rodziców.
10.00 – 10.30 – Samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.30 – 11.20 – Spacery, zajęcia sportowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.
11.20 – 12.20 – Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe. Obiad.
12.20 – 13.00 – Zajęcia relaksacyjne - słuchanie bajek, piosenek, muzyki relaksacyjnej.
13.00 – 13.45 – Zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym.
13.45 – 14.20 - Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Podwieczorek.
14.20 – 15.00 – Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH DZIECI 6 LETNICH
ROK SZKOLNY 2019/2020
7.00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30 – 8.00 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.15 – Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.50 – Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Religia organizowana dla dzieci na życzenie rodziców.
8.50 – 9.30 - Przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe. Śniadanie.
9.30 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego.
10.00 – 11.00 – Samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
11.00 – 12.10 – Spacery, zajęcia sportowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.
12.10 – 12.50 – Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe. Obiad.
12.50 – 13.20 – Zajęcia relaksacyjne - słuchanie bajek, piosenek, muzyki relaksacyjnej.
13.20 – 14.00 – Zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym.
14.00 – 14.35 - Czynności opiekuńcze i samoobsługowe. Podwieczorek.
14.35 – 16.00 – Zabawa ruchowa. Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.