ŚWIETLICA


ŚWIETLICA OGÓLNA
17.10.2019.

Podsumowanie pracy świetlicy – rok szkolny 2018/2019

Minął kolejny rok szkolny.W czasie pobytu w świetlicy szkolnej nasi  uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, talenty a także uczyli się odpowiedzialności oraz kształtowali swoje charaktery. Uczestniczyli w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, sprawnościowych i konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące  rozwijali  u  uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Ponadto  nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa, eliminowali wszelkie objawy agresji, współpracowali z  Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Wszystkim dzieciom,  rodzicom dziękujemy za wspólny rok pracy, nauki i zabawy.

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Ś W I E T L I C A 2018/2019


Grupa I- Ranne ptaszki

Grupa II- Super świetliki

Grupa III- Ciekawi świata

Grupa IV- Odkrywcy

 

Godziny pracy świetlicy

 

 

Codziennie w godzinach  6.30 -16.00

 

 

Witam wszystkie miłe dzieci

Nowy Rok rozpocząć czas

bo nie tylko nauczanie

ale wiele przygód

czeka Was


 

 

 

1.    PONIEDZIAŁEK

630 - 1600

2.    WTOREK

630 - 1600

3.    ŚRODA

 630 - 1600

4.    CZWARTEK

630 - 1600

5.    PIĄTEK

630 - 1600

 

Jeż to sprytny  zwierz

o zapasy zawsze dba,

a jesienią wyjątkowo

zbiera plony na 102!

Więc go dzieci pomnożyły
i do pracy zaprosiły.

----------------------------------------------

Dzieci salę wystroiły,

jesień cudną zaprosiły,

dynie, kwiaty, liści moc,

mógłbym spędzić tutaj noc.

------------------------------------------------------------

Jesień – daje wielkie możliwości,

wiele plonów, moc radości,

Świetliki to wykorzystują,

swoje prace prezentują.

 

 

  
 

 

 

 

Czytaj całość…