ADMINISTRACJA
Administracja i obsługa
15.03.2009.

 Pracownicy administracji i obsługi – Szkoła Podstawowa Nr 1

1. Lucyna Drabczyk                   specjalista
2. Marta Łęcka                          specjalista

3. Aleksander Piasecki            kierownik gospodarczy
4. Krystyna Niesyczyńska        starszy woźny
5. Małgorzata Zielińska            sprzątaczka
6. Anna Bożeno                       sprzątaczka
7. Grażyna Jekiełek                 sprzątaczka  Pracownicy administracji i obsługi – Gimnazjum


1. Alicja Gabryś                   sprzątaczka
2. Janina Wojnar                  sprzątaczka               
3. Iwona Jasińska                sprzątaczka
4. Teresa Wacięga               sprzątaczka
5. Janusz Dusik                  robotnik gospodarczy


Pracownicy administracji i obsługi – Przedszkole Publiczne

1. Agnieszka Klęczar-Głąb  sekretarka - intendent   

2. Adamus Aneta                pomoc nauczyciela
3. Kramarczyk Anna           pomoc nauczyciela
4. Płonka Danuta                pomoc nauczyciela
5. Żak Marzena                   pomoc nauczyciela

6. Edyta Luranc                 pomoc nauczyciela

 

7. Nowak Jolanta              szef kuchni
8. Knapik Barbara             kucharka
9. Ewa Kolasa                  pomoc kuchenna

10 Płonka Renata              intendent/kucharz (GOPS)

11. Ewa Płonka                 pomoc kuchenna

12.Małgorzata Hutny         pomoc kuchenna