KALENDARZ SZKOLNY
kalendarz 2019/2020
18.09.2019.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

I PÓŁROCZE (02.09.2019 r. – 24.01.2020 r.)

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zebranie z rodzicami

11 września 2019 r. godz. 1700

3.

Święto Komisji Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych /na podstawie art. 74 karty Nauczyciela

14 października 2019 r

4.

Konsultacje

16 października 2019 r.

godz. 1600

 

5..

Zebranie z rodzicami

13 listopada 2019 r. godz. 1700

6.

Konsultacje

11 grudnia 2019 r.

godz. 1600

7.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

20 grudnia 2019 r.

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

22 stycznia 2020 r.

10.

Zebranie z rodzicami

23 stycznia 2020 r. godz. 1700

11.

Ferie zimowe

27 stycznia –9 lutego 2020 r.

 

II PÓŁROCZE (10.02.2020 r. – 26.06.2020 r.)

 

12.

Konsultacje

4 marca 2020 r.godz. 1600

13.

Zebranie z rodzicami

8 kwietnia 2020 r. godz. 1700

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia –14 kwietnia 2020 r.

 

15,

Egzamin ósmoklasisty

21,22,23 kwietnia 2020 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7

16.

Konsultacje

13 maja 2020 r.

17.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

15 maja 2020 r.

18.

Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

10czerwca 2020 r.

19.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12czerwca 2020 r.

20.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

17 czerwca 2020 r.

21.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

22.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.