SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
16.01.2014.

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczącą została NATALIA PIERKIEL

V-ce przewodniczący – Katarzyna Paw

V-ce przewodniczący – Kamil Luranc

Skarbnik – Wojciech Zięciak

Sekcja porządkowa – Oscar Walczyk

 

                       

 OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Edmund Mieszczak

  

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej nr 1 w Osieku

na rok szkolny 2019/2020