RADA RODZICÓW
Rada Rodziców Przedszkola
15.09.2019.

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Osieku

Przewodnicząca

 Joanna Gros

Z-ca Przewodniczącej

 Ramona  Noworyta

Skarbnik

 Diana Tlałka

Sekretarz

 Sylwia Sala

 

Pozostali członkowie

Katarzyna Dlouchy

Elżbieta Micor

Katarzyna Płonka

Klaudia Hałat

Monika Kątnik

Justyna Sobecka

Barbara Gros

Renata Baścik- Suchara

Małgorzata Targowska

Agnieszka Warzecha

Elżbieta Foltyn