AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie
16.03.2020.

Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Osiek

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Osiek z dnia 7 stycznia 2020r. dotyczącego ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§1.

Dodaje się §2a w następującym brzmieniu:

 

„2a ust. 1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.2  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.3 O zachowaniu terminu złożenia pisemnych wniosków oraz pisemnego oświadczenia o woli przyjęciu w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym decyduje data wpływu dokumentu do placówki oświatowej.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.DOC

 

 

 
ogłoszenie
13.03.2020.

Informacja Dyrektora ZOZ w Osieku dr. Witolda Chmielowskiego

 
ogłoszenie
11.03.2020.

Informacja dla rodziców oraz uczniów na temat zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Od  poniedziałku, 16 marca do 25 marca br.  wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły- zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w e- dzienniku

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • nauczyciele będą przekazywać przez e-dziennik ewentualne zadania do wykonania, wspierając uczniów w nauce. Prosimy o codzienne logowanie się do e – dziennika i sprawdzanie zakładki zadania domowe lub wiadomości.
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione zostaną  e-materiały do wykorzystania przez uczniów do samodzielnej nauki . Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 Opracowane na podstawie informacji MEN

                     

 

                                                                                                        Z poważaniem Monika Rycerz

 
ogłoszenie
11.03.2020.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr1 w Osieku informuje ,że zgodnie z wytycznymi MEN z dnia 11.03.2020 r  od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

 • Zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie.

 

 

 

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i szkole podstawowej  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci i uczniów, które nie mają jeszcze zapewnionej opieki.

 

 • od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br.  wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół

 

 

  Informacja  ta zostanie przekazana również droga elektroniczną poprzez dziennik e- librus.

 

Bardzo proszę o śledzenie kolejnych komunikatów, które będą dostępne na stronie www.zspnr1wosieku.pl

Z poważaniem 

Monika Rycerz – dyrektor ZSP nr 1 w Osieku

 

 
Sport
10.03.2020.
 Dnia 2.03.2020r. oraz 6.03.2020r w naszej szkole odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji wśród chłopców zgłosiły się trzy drużyny najlepsze z rejonu chrzanowskiego SP 3 Chrzanów , wadowickiego SP 4 Wadowice, olkuskiego SP4 Olkusz.
W meczu otwarcia drużyna gospodarzy SP 1 Osiek zmierzyła się z SP4 Wadowice 16:20. W drugim meczu drużyna SP3 Chrzanów pokonała SP4 Olkusz 36:4.
Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym. W meczu o III m drużyna gospodarzy pokonała wysoko SP 4 Olkusz 39:12.
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 1100