AKTUALNOŚCI
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
05.03.2015.

Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Osieku informuje, iż składanie dokumentów o przyjęcie uczniów do Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum.

1)    od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015r. do godz. 15.00– składanie przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły;
2)    do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00– dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3)    3 lipca 2015 r. godz. 13.00– podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4)    do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00– potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
5)    8 lipca 2015 r. godz. 13.00– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
6)    od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.

Zgłoszenie /uczniowie z obwodu/

Wniosek /uczniowie spoza obwodu/

 
Do dokumentów (świadectwo, zaświadczenie) należy dołączyć 1 opisane zdjęcie do legitymacji szkolnej /imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania/.
Dokumenty można składać w sekretariacie gimnazjum w godz. 7:00 do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku).

 
ZABAWA KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWA
05.03.2015.

 

 

 Od czasu otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku rodzice organizowali bale  i zabawy, aby wspomóc rozwój placówek oświatowych. Trwa to już 20 lat!
W tym roku organizacji zabawy karnawałowo - walentynkowej podjęła się Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku. Nie zawiedli jak zawsze goście i na sali bawiło się ok. 160 osób. Porywającą do tańca muzykę zapewnił zespół Active z Nidku.

Czytaj całość…
 
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI UCZNIÓW Z OBWODU SZKOŁY
28.02.2015.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

NR 1 W OSIEKU Z DNIA 27.02. 2015 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1  w Osieku.

Na podstawie: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym   Nr 1 w Osieku na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku z załącznikami.

od 11.03. do 24.03.2015 r.      godz. 7.00 - 15.00

od 5.05 do   12.05.2015 r.       godz. 7.00 - 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                      i niezakwalifikowanych.

9.04.2015 r.       godz. 8.00

19.05. 2015 r.      godz. 8.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców(opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

od 13. 04 do 17.04.2015 r.      godz. 7.00 - 15.00

od 21.05.do 26.05.2015 r.       godz. 7.00 - 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22.04.2015 r.      godz. 8.00

3.06.2015 r.         godz. 8.00

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

                                                                                  Krystyna Czerny

                                   Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

 

 


 
REKRUTACJA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
27.02.2015.

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

NR 1 W OSIEKU Z DNIA 27.02. 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów

zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku   w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym Nr 1 w Osieku

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku na rok szkolny 2015/2016:

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

2. Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się najbliżej obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku.

3. W obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krystyna Czerny

                                   Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

zgłoszenie dziecka spoza obwodu
 
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
26.02.2015.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

NR 1 W OSIEKU Z DNIA 27.02. 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w Osieku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Nr 1 w Osieku

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum              w Osieku na rok szkolny 2015/2016:

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

2. Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się najbliżej obwodu Gimnazjum w Osieku.

3. W obwodzie Gimnazjum w Osieku zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

4. Ocena zachowania kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest nie niższa niż poprawna.

5. Wynik ze sprawdzianu po klasie VI uzyskany przez kandydata nie jest niższy niż 50%.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Krystyna Czerny

                                                          Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

 
««  start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1009 - 1017 z 1125