AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie
24.03.2020.

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć szkolnych oraz prowadzonego przez naszych nauczycieli nauczania zdalnego, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na:

  • systematyczność  zapoznawania się z nadsyłanymi poprzez dziennik elektroniczny materiałami,
  • rozwiązywania zadań i wykorzystania możliwości konsultowania się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny.


Zależy nam na tym, aby brak możliwości prowadzenia lekcji w tradycyjny sposób i kontaktu z uczniami „na żywo”, w jak najmniejszym stopniu odbił się na powstawaniu zaległości w poziomie opanowanej przez nich wiedzy.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego ucznia?
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie
23.03.2020.

Szanowni Państwo

Witam bardzo serdecznie wszystkie dzieci z przedszkola i ich rodziców!

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość dlatego nauczyciele przygotowali karty pracy dla dzieci, które można zabrać z przedsionka  przedszkola

w godz. 7:00 – 15:00

Na stronie internetowej będziemy zamieszczać dalsze propozycje zabaw i zajęć dla dzieci przedszkolnych, aby dzieci zwłaszcza 6 letnie nie zapomniały poznanych liter, cyfr, figur geometrycznych.

 

Czytaj całość…
 
Akademia Bezpiecznego Puchatka
19.03.2020.
 Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci. Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku również stali się uczestnikami tego programu. Z pomocą wychowawców, pani Barbary Brońki i Barbary Kramarczyk, poznali zasady bezpieczeństwa w szkole, na wycieczce, na drodze, w domu, w internecie; nauczyli się udzielania pierwszej pomocy, zapamiętali numery alarmowe. Naukę wzbogaciły pomoce dydaktyczne: karty pracy, filmy edukacyjne, gry planszowe. Uczniowie zweryfikowali swoją wiedzę, rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Z dumą zaprezentowali otrzymane dyplomy oraz certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie.
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie
16.03.2020.

Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Osiek

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Osiek z dnia 7 stycznia 2020r. dotyczącego ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§1.

Dodaje się §2a w następującym brzmieniu:

 

„2a ust. 1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.2  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.3 O zachowaniu terminu złożenia pisemnych wniosków oraz pisemnego oświadczenia o woli przyjęciu w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym decyduje data wpływu dokumentu do placówki oświatowej.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.DOC

 

 

 
ogłoszenie
13.03.2020.

Informacja Dyrektora ZOZ w Osieku dr. Witolda Chmielowskiego

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1031